01slider_CB_Bobovka_nova__SIE_7840

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Bobová dráha Prosek a.s., Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 06931359, DIČ CZ06931359, Spisová značka: C 291562 vedená u Městského soudu v Praze

Naše webová adresa je: https://www.bobovadraha.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Osobní data sbíráme pouze v těchto případech: 1) kdy rezervaci provede soukromá osoba. Jméno a kontaktní údaj (telefon nebo mail) uchováváme v rezervačním systému, na webu zobrazeny nejsou. Data jsou shromažďována ručně, zpravidla prostřednictvím telefonické či mailové rezervace, nejsou vázána na založení uživatelského účtu apod.
2) Při objednávce a platbě voucheru na webu jsou osobní údaje nutné pro identifikaci kupujícího, a jsme povinni je evidovat dle zákona o účetnictví a dalších zákonných předpisů. Na požádání data kdykoli odstraníme, nevyžaduje-li jejich uchování zákon.

Komentáře

Vkládání komentářů není na našem webu povoleno.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář odesílá mail dle vyplněných parametrů. Obsah formuláře se neukládá do databáze, je tedy ekvivalentní odeslání e-mailu.

Cookies

Na našem webu se nepřihlašujete, nepracujeme tedy s cookies v jiné formě, než jaká je běžná funkčnost prohlížeče. Při objednávce a platbě voucheru na webu jsou osobní údaje nutné pro identifikaci kupujícího, zároveň se pro použití košíku a platby používají cookies v běžné funkčnosti eshopu bez sběru dalších analytických dat a bez napojení konkrétních osobních dat na kód vlastní ani třetích stran (Google Analytics).

Vložený obsah z jiných webů

Na webu může být zahrnutý obsah z fyzicky jiného webu, konkrétně Google maps pro polohu provozovny, Facebookový stream. Vložený obsah se chová stejným způsobem, jako kdybyste navštívili přímo tento jiný web. Tento web může sbírat vaše data, používat cookies, tracking (sledování) třetí stranou, monitorovat interakci s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste zalogován/a na tuto stránku.

Google Analytics

Google Analytics používáme pro měření a analýzu návštěvnosti v běžném rozsahu poskytovatele této služby. Součástí těchto dat nejsou osobní údaje.

Komu poskytujeme data

Nikomu.

Jak dlouho uchováváme osobní data

Osobní data viz výše – v rezervačním systému uchováváme na dobu neurčitou. Na požádání data kdykoli odstraníme, nevyžaduje-li jejich uchování zákon.