Ve dnech 2.1. až 11.1. je restaurace zavřena.
Bobová dráha je v provozu.

From Jan, 2nd to Jan, 11th is restaurant closed.
Bobsleigh track is open.