01slider_CB_Bobovka_nova__SIE_7840

Důležité!

 • děti do 8 let mohou jet pouze s dospělým na jednom bobu
 • sledujte trať před sebou
 • dodržujte předepsané rozestupy
 • na dráze nezastavujte, neotáčejte se, nefoťte a nenatáčejte
 • po celou dobu jízdy zůstaňte sedět, na horní dřevěné terase vystupte
 • vždy mějte bezpečnost na prvním místě

 

Provozní řád letní bobové dráhy

 1. Jízda na bobové dráze je pouze na vlastní nebezpečí. Používejte vhodné oblečení a nejezděte pod vlivem alkoholu. Nerozvážný způsob jízdy může být příčinou úrazu. Brzděte vždy včas a na konci dráhy najíždějte na brzdný pás velmi pomalu.
 2. Jezděte jen takovou rychlostí, která neohrozí vás ani ostatní. Od jezdce před vámi dodržujte vzdálenost nejméně 25 metrů, za mokra nejméně 50 metrů. Při nárazu do jezdce před vámi nesete za veškeré následky plnou odpovědnost.
 3. Za mokra je provozovatel oprávněn dráhu uzavřít. Mokrou dráhu lze používat pouze se zvýšenou opatrností a s přídavným obložením brzd do vlhka. Za vlhka pozor na delší brzdnou dráhu a příčné „plavání“ vozíků.
 4. Na trase bobové dráhy nezastavujte.
 5. Seďte vždy ve směru jízdy, neotáčejte se. Respektujte dopravní značky a plně se koncentrujte na úsek dráhy před vámi. (alespoň 25 m)
 6. Brzdu držte oběma rukama. Nesahejte za jízdy na dráhu ani na spodní část vozíků.
 7. Děti do 8 let mohou být přepravovány pouze v doprovodu dospělých. Dětem do 12 let doporučujeme použít ochrannou přilbu.
 8. Dodržujte odpovídající nebo signalizované startovní intervaly.
 9. Během jízdy je zakázáno používat , kamery, fotoaparáty a mobilní telefony.
  Výjimku tvoří bezobslužná zařízení připevněná např. na přilbě.
 10. Zakoupením vstupenky se každý návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád. Při nedodržení provozního řádu a pokynů obsluhy můžete být z přepravy bez náhrady vyloučeni.
 11. Za poškozené a neplatné vstupenky nelze poskytnout náhradu.