Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:        Bobová dráha Prosek a.s.
Bobová dráha Prosek a.s., IČO: 073 43 663, se sídlem Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23713 (dále jen „prodávající“)
E-mail:           

Oznamuji, že na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží: ……………………………

Datum obdržení zboží: ……………………………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………………………………………

Adresa kupujícího spotřebitele: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky a číslo faktury: ……………………………………………………………

Kupní cena má být vrácena: …………………………………………………………………

(bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo)

………………………………………… / ……………………

 

Jméno a podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………

Datum

…………………………………

+ ze zákona: Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.