Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:        Bobovka s.r.o.
Bobovka s.r.o., IČ: 06931359, DIČ CZ06931359 se sídlem Prosecká 906/34b, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 291562 (dále jen „prodávající“)
E-mail:           

Adresa pro doručování: Bobovka s.r.o., Prosecká 906/34b, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Oznamuji, že na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží: ……………………………

Datum obdržení zboží: …………………………….

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………….……………………………

Adresa kupujícího spotřebitele: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky a číslo faktury: …………………………………………………………….

Kupní cena má být vrácena: ………………………………………………………………….

(bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo)

………………………………………… / ……………………

 

Jméno a podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………

Datum

…………………………………

+ ze zákona: Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.