01slider_CB_Bobovka_nova__SIE_7840

Opening hours

 

Monday10:00 – 21:00
Tuesday10:00 – 21:00
Wednesday10:00 – 21:00
Thursday10:00 – 21:00
Friday10:00 – 22:00
Saturday10:00 – 22:00
Sunday10:00 – 20:00